Monika Drubkowska - Prezeska Fundacji


gorzowska działaczka społeczna. Inicjatorka i współorganizatorka Pierwszego Marszu Równości
w Gorzowie Wlkp.
Założycielka Fundacji Warto być równym nad Wartą.
Współorganizatorka Strajków Kobiet w Gorzowie Wlkp.

Eugeniusz Rożek - Wiceprezes Fundacji